Er was eens een heel liefdevol en zorgzaam echtpaar 👫die in de bergen woonden. Deze noemde men het Himalaya gebergte. De mooie vrouw heette Parvati, die de gemalin van God Shiva was. Ze was met magische krachten gezegend, net zo als God Shiva. In India werd ze als Godin vereerd.

God Shiva en Godin Parvati woonden op de berg Kailash in het Himalaya gebergte.🏔 Hun woonplaats was erg bijzonder want ze woonden niet in een huisje 🏡met muren en daken, maar in de open natuur en hoog in de bergen. De grotten waren hun kamers en hun bed was van hooi. De besneeuwde berg Kailash was een heel mooie en bekende berg met kleurrijke bloemen, meren en smalle kronkelende rivieren. Deze bloemen werden als ornamenten en sieraden gedragen. De ‘warmte’ van de sneeuw maakte hun woonplaats erg knus.

God Shiva was meestal bezig met zijn tapasaya, een strenge vorm van meditatie. Als hij weg was, voelde Godin Parvati zich vaak eenzaam. Er was ook niemand om de wereld tegen leed en verderf te beschermen. In India baadden vrouwen zich in het verleden met kurkumapoeder, multani mitti (kleimasker), sandelhoutpoeder, melk en andere mengsels. 🛁Dit noemden Indiërs een leep. Terwijl ze op een dag kurkuma- en sandelhoutpasta op haar lichaam aan het aanbrengen was, kreeg ze ineens een idee. Ze wreef die pasta van haar lichaam af en met mooie melodische mantras(heilige liedjes)🎶 maakte ze een beeld van een zoontje. Ze riep dit beeld een nieuw leven in.

Zo werd lieve baby Ganesha geboren.👨‍👩‍👦

Maar dit was nog niet het einde van het verhaal. Op een dag ging Godin Parvati zich baden en droeg baby Ganesha op om niemand binnen te laten, want ze wilde door niemand gestoord worden. Op diezelfde dag kwam God Shiva terug van zijn tapasaya. 🧘Hij wilde het eerst zijn vrouw ontmoeten. Bij de ingang zag hij zijn zoontje en op dat moment werd hij overvallen met hoogoplopende emoties. Hij kon zijn ogen niet geloven. Hij was tenslotte een God en wist altijd wat er overal in de wereld gebeurde en wat er zou gaan gebeuren. Op dat moment was baby Ganesha heerlijke modaks (een soort zoetigheid) 🥮🍩aan het verorberen. Hij wist niet dat deze man zijn vader was en liet hem niet binnen. Bovendien antwoordde hij op een arrogante en brutale manier.
God Shiva probeerde een aantal keren om de grot binnen te gaan, maar werd niet toegelaten. Iedereen, d.w.z. de ganas (vrienden en metgezellen die God Shiva aanbeden), de mindere goden, de goeroes, rishi’s en de saptarishi’s (de zeven wijzen) probeerden baby Ganesha te overtuigen maar helaas lukte dat niet. Baby Ganesha gedroeg zich heel brutaal en beledigde de anderen. 😢Na een tijdje van bekvechten en het koppige vastberaden gedrag van het kind werd God Shiva verschrikkelijk boos. Uit woede sneed hij het hoofd van baby Ganesha af met een drietand.🔱

Meteen kwam Godin Parvati, die net klaar was met haar bad en puja, 🪔naar buiten en schrok zich een hoedje, omdat God Shiva haar zoontje had gedood. Met ontzettend veel leed en pijn beval ze God Shiva om hun zoontje weer tot leven te brengen, anders zou ze het gehele heelal vernietigen. God Shiva was erg bedroefd. Hij probeerde zijn gemalin ervan te overtuigen dat hun zoontje erg arrogant 😕was geworden en daardoor hij nooit geluk aan de hele wereld zou kunnen brengen. ‘Maar ik wil mijn lieve zoontje terug. Koste wat het kost!’, beantwoordde ze. Hij beval zijn ganas en God Indra (een mindere god) om een hoofd van het eerste schepsel, dat ze tegenkwamen, naar hen toe te brengen.

Tijdens hun jacht zagen ze een babyolifant 🐘en brachten dat hoofd naar hen toe om baby Ganesha weer levend te maken. ‘Nou, wat raar zeg!’, zei iedereen tegen God Shiva. ‘Hoezo kunnen we baby Ganesha met de kop van een dier tot leven brengen?’, vroegen ze zich af. ‘Maar we hebben geen andere keuze’, zei God Shiva. ‘We hebben niet zoveel tijd, omdat we het kindje tot leven moeten brengen,’ voegde hij eraan toe.

Godin Parvati snikte van verdriet: ‘De hele wereld zal onze zoon bespotten.’ Waarop God Vishnu (hij beschouwde Godin Parvati als zijn zus) antwoordde: ‘Nee, helemaal niet! Maak je geen zorgen, zusje. De hele wereld zal Vinayak (een andere en eigenlijk de eerste naam van baby Ganesha) aanbidden. Iedereen zal van Vinayak houden.’😱


En zo kreeg baby Ganesha een hoofd van een olifant en hij was nooit meer arrogant. Vooral kinderen en de jongeren zijn dol op hem. Hij is een vriend van iedereen geworden en hij wordt ook door volwassenen vereerd.🤗

Elk jaar komt Ganesha voor 10 dagen op de aarde om onder de mensen te wonen. Dit festival wordt door Indiërs met enorm veel enthousiasme gevierd. Op de laatste dag wordt het beeld van Ganesha in het water gedompeld, wat Indiërs visarjan noemen. 💃Hij wordt als de God van wijsheid en kennis aanbeden en verwijdert alle hindernissen en tegenslagen. Hij wordt meestal vereerd voordat men met iets nieuws gaat beginnen.🙏❤


https://www.youtube.com/watch?v=r3OKRsAUcbI– Een leuke dans van baby Ganesha!

Richa Gujarathi

Richa Gujarathi

The Dutch Door®

We are recommended by the Dutch Consulate and Embassy in India, and however not affiliated with any other language institutes in Pune or Mumbai.